Fatima Elatik scheldt op rechts, vult links zakken

Fatima Elatik, de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter van de PvdA, is een reeks debatten begonnen over verbinding. Het eerste debat uit de serie is in grote stilte voorbij gegaan. Het tweede debat, onder de titel  Discriminatie en verrechtsing van de samenleving: Wat te doen? , wat pas plaatsvindt op 25 februari, trok vandaag al de volle aandacht van De Telegraaf. Logisch ook. Wie ‘discriminatie en verrechtsing’  ziet als iets dat in één ademtocht genoemd dient te worden, is  niet erg ‘verbindend’ bezig.

Lees verder

DE BRUTAALSTE TRUT VAN NEDERLAND

Terwijl het heldere klare licht der waarachtige kennis van Nederlandse wetenschappers ons heeft opgestuwd uit de duistere middeleeuwen die ons leidden naar ongekende hoogten, dreigt ons lieflijk landje opnieuw te verzinken in de stinkende zwavelpoelen der duistere middeleeuwen. Het klare licht dat ons voerde naar intellectuele hoogten dreigt nu voorgoed te verdwijnen. Wij leven in een tragische tijd. Zoals Geert Wilder het eens zo treffend zei: “Overal gaat het licht uit in Europa!” Want ons land verkeert in doodsnood. Onze steden veranderen in kalifaten. Steeds meer burgers verkeren in nooddruftige omstandigheden. Voedselbanken hebben moeite de hongerige magen van de armoelijdende bevolkingsgroepen te vullen. De straten der steden en dorpen, welke gevuld zijn met donkere woeste baarddragende lieden, vervuilen en verloederen zienderogen. Er is geen houden meer aan. Slechts een revolutie kan ons van deze duivels van Beëlzebub bevrijden. Doch een revolutie vereist stoutmoedigheid.

Lees verder

Amsterdam-Oost, het wonderland van Fatima Elatik

Amsterdam-Oost gaat onder Fatima Elatik van affaire naar affaire. De afgetreden stadsdeelvoorzitter kon terugkeren door een massieve lobby van de plaatselijke PvdA-leiding. Daarna volgden nieuwe toestanden met subsidies en dure debatavonden. Een nog onbekend wapenfeit: De aanstelling van een
radicaliseringsexpert die zich verheugde over de moord op Theo van Gogh: “Joepie wat ben ik vandaag zo vrolijk.”

De Amsterdamse politiek kent vreemde verschijnselen. Maar het wonderlijkste van alles is wel de hardnekkigheid, waarmee Fatima Elatik in het zadel wordt gehouden. Is er een nieuwe tweecomponentenlijm uitgevonden? Is Bisonkit een verbeterd product aan het uittesten aan de oevers van het IJmeer? Elatik, in 2009 op het schild gehesen in stadsdeel Zeeburg en na een stadsdeelfusie nu de voorzitter van Amsterdam-Oost, lijkt door magische krachten vastgekleefd aan het pluche.

Lees verder

Elatik gaf zichzelf dienstauto en nam taxi voor 450 euro

De opnieuw benoemde stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Oost, PvdA’er Fatima Elatik, heeft vorige zomer een dienstauto voor zichzelf gehuurd. Daarmee is ze de enige bestuurder in het stadsdeel met een eigen auto op kosten van de belastingbetaler.

Auto
Oppositiepartij VVD stelde de stadsdeelvoorzitter tijdens het debat over haar herbenoeming vragen over het huren van de Honda Civic voor eigen gebruik. Elatik wilde alleen in een besloten gedeelte van de vergadering ingaan op de vraag waarom ze geen auto van het stadsdeel gebruikt.

Lees verder

Herbenoeming Elatik onbegrijpelijk en onuitlegbaar

De oppositie gaat niet zomaar akkoord met de herbenoeming van PvdA-stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik. ‘Er komt een heel pittig debat aan,’ zegt VVD-stadsdeelvoorzitter Marianne Poot.

Lees verder

VVD wil uitleg Elatik over subsidie anti-Rutte-campagne

De VVD in Amsterdam is ontstemd over een verkiezingsposter van jongerenstichting Asri, waarin wordt verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. De organisatie uit Amsterdam-Oost blijkt onlangs forse subsidies te hebben ontvangen en de VVD eist opheldering van stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik (PvdA).

Lees verder

Medewerker Elatik heeft spijt van radicale uitspraken

Mohamed Azahaf, een medewerker van stadsdeelvoorzitter Fatima Elatik (PvdA) van Amsterdam-Oost, deed op internet radicale uitspraken. Zo zei hij in 2004 dat hij vermoedt dat de aanslagen van 11 september 2001 door ‘zionisten’ zijn gepleegd. ‘Azahaf heeft in het verleden uitspraken gedaan waar hij niet langer achter staat,’ laat het stadsdeel weten.

Lees verder

Fatima Elatik terug: zoveelste Amsterdamse soap

PvdA wil Fatima Elatik mogelijk terug als stadsdeelvoorzitter, na haar eerder bestuurlijk falen te hebben verweten. Geheel ongeloofwaardig en extra argument om stadsdeelraden af te schaffen

Lees verder